Tebrik Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZTÜRKMEN’in Makalesi