Mezunlarımız - Biruni Üniversitesi

Mezunlarımız

    Mezunlarımız

MEZUNLARIMIZ

Mezunlarımızın istihdam durumlarına ait istatistiksel veriler aşağıdaki gibidir.

Dış paydaşımız olan mezunlarımızdan fikir almak amacıyla her yıl toplantılar yapılmış ve mezunlarımızın önerileri alınmıştır.

2021-2022 yıllarında mezunlarımız ile 26 Şubat 2021 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda mezun öğrencilerimiz ile mezuniyet sonrası alınan eğitimin yeterlilik düzeyi, eğitim müfredatının güncellenmesi ile ilgili önerileri, özel üniversiteden mezun olmuş olmanın getirdiği artı ve eksilerin değerlendirilmesi» konuları görüşülmüştür. Bu konular çerçevesinde mezun öğrencilerimiz eğitim sürecinde kullanılan malzemelerin kendilerine avantaj sağladığı, çalışmış oldukları kurumlarındaki farklı üniversitelerden eğitim alan meslektaşları ile değerlendirme yaptıklarında Fakültemizde aldıkları eğitimin geliştiriciliğini, güncele daha yakın şekilde eğitim alarak mezun olduklarını düşündüklerini, hasta ile olan iletişim ve hasta takibi hususlarında aldıkları eğitimin diğer yeni mezun meslektaşlarına göre daha iyi ve yeterli olduğunu fark ettiklerini ifade etmişler ve;

Özel üniversiteden mezun olmuş olmanın getirdiği artı ve eksilerin değerlendirilmesi, mesleğe geçiş ve iş bulma aşamasında nasıl bir yaklaşımla karşılaşıldığı görüşüldüğünde ise mezun öğrencilerimiz okulun fiziki imkânlarının ve sağlanan malzemelerin kendilerine çok şey kattığını, klinik aşamasında hasta ile iletişimin çok önemli olduğunu meslek hayatına girdiklerinde aldıkları eğitimin dışarıda kabul görülüyor olmalarına olanak sağladığını belirtmişlerdir.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ise 28 Eylül 2022 tarihinde tekrar mezun öğrencilerimiz ile çevrimiçi olarak buluşmuştur.

Yine öğrencilerimiz aldıkları eğitimin birlikte görev aldıkları meslektaşlarına göre daha iyi düzeyde olduğu ancak hasta sayılarının arttırılması gerektiği hususunda görüşlerini iletmişlerdir.

Bizde mezunlarımızın geri bildirimleri ve önerileri doğrultusunda öğrencilerimizin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri amacıyla klinik uygulamalardaki hasta sayılarımızı artırmış bulunmaktayız.