Laboratuvar - Biruni Üniversitesi

Laboratuvar

    Laboratuvar

Laboratuvar ve Klinik Uygulama Merkezimiz

Teorik dersler teknoloji destekli dersliklerde, uygulamalı pratik dersler Biruni Üniversitesi uygulama laboratuvarlarında ve klinik uygulamalar Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezimize bağlı Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi öğrenci kliniklerinde yürütülmektedir. Diş Hekimliği Fakültesinin bir adet 210 kişi,  bir  adet 174 kişi,   bir adet 165 kişi, bir  adet 153 kişi ve iki  adet 100  kişi kapasiteli toplam 6 adet derslikleri, bir ortodonti/protez teknisyen laboratuvarı ve bir adet 82 kişilik Fantom laboratuvarı ve bir adet 120 kişilik preklinik laboratuvarı mevcuttur. Bunun yanı sıra temel tıp bilimleri eğitimlerinin gerçekleştirildiği anatomi, mikrobiyoloji, fizyoloji ve histoloji-embriyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Bu derslik ve laboratuvarlar öğrencilerin derslerde öğrenim görmeleri için uygundur. Belli aralıklarla ihtiyaca uygun olarak klinik ve laboratuvarlarda iyileştirmeler (kapasite arttırılması, öğretim materyallerinin tamiri veya yeni cihazların alınması vb.) yapılmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezimizde 2020 yılında ihtiyaca uygun olarak ünit sayısı arttırılmış, 2021 yılı içerisinde öğrenci kliniklerindeki dental ünitler bakım ve onarımdan geçmiştir. 2022 yılı içerisinde 22 yeni öğrenci ünitimiz daha ihtiyaçlar dahilinde eklenmiş ve ünit sayısı arttırılmıştır. Şu an kullanımda olan 128 öğrenci ünitimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm kliniklerde öğrencilerin hasta radyografisini değerlendirip, muayene ve işlem ile eş zamanlı olarak radyografi takibi yapabilecekleri bilgisayar ekranları da bulunmaktadır.