Anketler - Biruni Üniversitesi

Anketler

    Anketler

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Memnuniyet Araştırması

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2022 ) kapsamında 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47.682 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmıştır.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Klinik Eğitimi Öğrenci Anketlerine İlişkin Geri Bildirim Raporu

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Klinik Eğitimine ilişkin öğrencilerimize geri bildirim anketi uygulanmış olup ankette 14 soru yöneltilmiş, her bir soruda “evet, hayır ve kararsızım” olmak üzere 3 ifade ile klinik eğitim ortamını değerlendirmeleri istenmiştir.

Yapılan değerlendirmede en yüksek memnuniyetsizliğin “Kıyafet değişimi ve eşyalarımı bırakabilmem için uygun ortam sağlandı.” maddesinde olduğu (%62), bunu “Kliniğin fiziksel ortamı, uygulamalar için yeterli ve güvenliydi.” (%52) ve “Klinik öğrenmemi sağlayacak nitelik ve sayıda olgu ile karşılaşabildim.”  (%52) maddelerinin takip ettiği görülmüştür.

E-posta ile iletilen geri bildirimlerde ise aşağıdaki başlıklara ilişkin problemlerin olduğu iletilmiştir:

-Kontrol randevuları için yeterli gün sayısı olmaması

-Ünitlere ilişkin sorunlar

-Asistanlara ilişkin sorunlar

Sonuç: Genel olarak mekan ve donanım kapsamında fiziksel sorunlar ve altyapı yetersizlikleri ile ilgili memnuniyetsizlik oluştuğu görülmüş olup bu kapsamda fiziksel ve altyapı olanaklarının daha iyi olduğu yeni kampüse geçerek iyileştirmeler yapılmıştır.