Anketler - Biruni Üniversitesi

Anketler

    Anketler

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Memnuniyet Araştırması

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2022 ) kapsamında 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47.682 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmıştır.