08
ŞUB
2019

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Diş Hekimlerinin Yeri ve Önemi

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildirilerin Gönderilmesi

Katılımcılar, poster veya sözlü bildiri gönderebilir.

Bildirilerin sempozyum resmi mail adresi (uykuapnesi@biruni.edu.tr) üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Posta ve faks ile gönderilen özetler geçersiz sayılır. Kabul edilen bildiri özetleri sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Özet

Özet gönderdikten sonra herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır. Özetler düzenleme yapılmadan yayınlanacaktır, bu nedenle yazarlar, özetleri göndermeden önce dilbilgisini ve yazım kurallarını kontrol etmelidir. Özetlerin içeriği araştırmacıların sorumluluğundadır. Özeti aldıktan sonra yazarlara otomatik bir e-posta gönderilecektir.

Özet gönderimi için son tarih 22 Mart 2019‘dur. 

Özet Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiriyi sunan yazar açıkça belirtilmelidir.
 • Tüm yazarların isimleri ve bağlantıları açıkça belirtilmelidir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Örn: Mustafa Yılmaz

 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

 • Özet başlığı büyük harflerle yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • İngilizce özet; objective, methods, results ve conclusion başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet metni hiçbir resim, tablo veya grafik içermemelidir.

 

Bildiri Kuralları

 • Posterler 70 cm (genişlik) X 90 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Posterler 1 m mesafeden okunabilecek fontla hazırlanmalıdır.
 • Posterler önceden belirlenmiş alanlara asılacak ve sempozyum boyunca kalacaktır.
 • Sözlü sunum oturumları kabul edilen özetlere göre belirlenecek ve sunumların hazırlanmasına ilişkin tüm detaylar kabul mektupları ile birlikte yazarlara sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen özet gönderme kurallarına uygun olarak hazırlanmamış özetler dikkate alınmayacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme süreci Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yürütülecektir. Komite, bildiri özetinin sunum şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu ilgili yazara e-posta ile gönderilecektir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay maillerini saklayınız.

 

Herhangi bir teknik desteğe ihtiyacınız varsa veya özet gönderinizle ilgili sorularınız varsa, lütfen uykuapnesi@biruni.edu.tr adresi ile iletişime geçiniz.

 

a5

X